Scroll to Top

Tenaga Pendidik

NO NIP NAMA JABATAN AKADEMIK
1 19551021 198203 1 002 Ir. M. Abbas Zaini, MP Lektor
2 19550511 198303 1 003 Prof. Ir. Eko Basuki, M.App.Sc., Ph.D. Guru Besar
3 19541229 198303 1 001 Ir. Agustono Prarudiyanto, MS. Lektor kepala
4 19590305 198403 1 012 Ir. Nazaruddin, MP. Lektor kepala
5 19601231 198503 1 025 Ir. Ahmad Alamsyah, MP. Lektor kepala
6 19601201 198603 2 001 Prof. Ir. Sri Widyastuti, M.App.Sc., Ph.D. Guru Besar
7 19641231 199001 2 015 Ir. Zainuri, PGDip., M.App.Sc., Ph.D. Lektor
8 19680313 199201 1 001 Dr. Ir. Satrijo Saloko, MP. Lektor kepala
9 19650309 199303 1 002 Ir. I Wayan Sweca Yasa, M.Si. Lektor
10 19681115 199403 2 013 Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D. Lektor
11 19681214 199702 2 001 Dr. Eng. Sukmawaty, S.TP., M.Si. Lektor
12 19671127 200212 1 001 Rahmat Sabani, S.TP., MP. Asisten Ahli
13 19721231 200312 1 004 Dr. Ansar, S.Pd., M.P., MPd. Lektor
14 19710101 200501 1 004 Sirajuddin Haji Abdullah, S.TP., MP. Lektor
15 19761005 200501 2 001 Asih Priyati, S.TP., M.Sc. Asisten Ahli
16 19720311 200604 1 002 Joko Sumarsono, S.TP., MP. Asisten Ahli
17 19790601 200604 1 002 Dr. Kurniawan Yuniarto, S.TP., MP. Asisten Ahli
18 19751231 200801 1 023 Murad, SP., MP. Lektor
19 19740524 200812 1 002 Dody Handito, S.TP., MP. Asisten Ahli
20 19820822 200812 2 001 Wiharyani Werdiningsih, SP., M.Si. Asisten Ahli
21 19831115 201212 1 004 Guyup Mahardhian Dwi Putra, S.TP.,M.Si Asisten Ahli
22 19830107 201404 2 001 Yeni Sulastri, S.TP.,M.Si Asisten Ahli
23 19860415 201504 2 002 Diah Ajeng Setiawati, ST., M.E.S Asisten Ahli
24 19861231 201504 1 001 Surya Abdul Muttalib, STP.,M.Sc Asisten Ahli
25 19880510 201504 1 001 Hary Kurniawan, STP.,M.Sc Asisten Ahli
26 19850622 201504 2 001 Rucitra Widyasari, STP.,M.Si Pra fungsi
27 19870506 201504 2 004 Moegiratul Amaro, STP., MP., M.Sc Pra fungsi
28 19871123 201504 2 001 Rini Nofrida, STP., M.Si Pra fungsi
29 19870818 201504 2 003 Siska Cicilia, STP., M.Sc Pra fungsi
30 19870507 201504 2 003 Mutia Devi Ariyana, S.Si., MP Pra fungsi
31 19840920 201504 1 001 Agriananta Fahmi Hidayat, ST., M.M.T Asisten Ahli
32 19900712 201803 2 001 Ida Ayu Widhiantari, STP., MP Pra fungsi
33 19880511 201803 1 001 Dewa Nyoman Adi Paramartha, STP., M.Si Pra fungsi